Deutsch · English · Español · Français · Italiano · Lietuvių · Nederlands · Polski · Suomi · Svenska
Bulletin Board

No entries at present.

Please contact us if you want to place an ad here.

 

Dlaczego wymogi dotyczące oznakowania żywności nie są przystosowane do farmerskich i rzemieślniczych serów i innych produktów mleczarskich?

Prosimy o przeczytanie i udzielenie nam wsparcia!

Unia Europejska wprowadziła niedawno obowiązkowe umieszczanie informacji dotyczących wartości odżywczych na żywności opakowanej, za wyjątkiem żywności dostarczanej bezpośrednio przez producenta w małych ilościach do konsumenta końcowego lub do lokalnych handlowców zaopatrujących bezpośrednio końcowego konsumenta.

Chociaż farmerskie i rzemieślnicze sery oraz inne produkty mleczarskie są często sprzedawane bezpośrednio na rynkach lub na farmach, bez uprzedniego opakowania, są też czasami sprzedawane w super i hipermarketach i w dłuższych, nie tylko lokalnych łańcuchach dostaw, lecz poprzez dojrzewalnie, hurtowników lub inne kanały dystrybucji. W tych przypadkach w/w produkty podlegają przepisom tego rozporządzenia i muszą zawierać informacje dotyczące wartości energetycznej, zawartości tłuszczów, w tym nasyconych, węglowodanów, cukrów, białek soli itp.

Te wymogi zawarte w rozporządzeniu są bardzo trudne do spełnienia przez farmerskie i rzemieślnicze sery i inne produkty, ponieważ nie są one normalizowane. Są produkowane ręcznie, tradycyjnymi metodami, często z mleka surowego i przeważnie bez żadnych dodatków poza mlekiem, podpuszczką i kulturami bakterii mlekowych. Ponadto, skład mleka podlega wahaniom w ciągu roku. Pora roku, stadium laktacji oraz rasa i dieta zwierząt wpływa na zawartość tłuszczu, białka i innych składników. Zmiany takie są tym większe, jeżeli mleko pochodzi z pojedynczego stada.

W wyniku tego, zawartość składników odżywczych w produktach również się zmienia. Aby być w stanie dostarczyć wiarygodnych informacji żywieniowych, producenci musieliby wielokrotnie w ciągu roku badać swoje produkty i nieustannie drukować nowe etykiety. Większość z nich nie byłaby w stanie udźwignąć takich kosztów.

Cechą szczególną produktów farmerskich i rzemieślniczych nie jest sposób ich sprzedaży ale sposób produkcji. Jako producenci wiemy z doświadczenia, że klienci to rozumieją i nie kupują produktów farmerskich i rzemieślniczych ze względu na zawartość składników odżywczych, ale z chęci nabycia unikatowej i wartościowej żywności naturalnej.

Wierzymy, że konsumenci z chęcią czytają informacje dotyczące wartości odżywczych na produktach produkowanych przemysłowo, ale nie mają identycznych wymagań w stosunku do żywności farmerskiej i rzemieślniczej, przetworzonej w niewielkim stopniu.

Oczywiście, zgadzamy się, że konsument powinien być właściwie poinformowany, aby mógł podjąć odpowiednie decyzje zakupowe, ale w przypadku naszych produktów obowiązkowe zamieszczanie wartości odżywczych nie jest rozwiązaniem z powodu trudności z dostarczeniem dokładnej informacji. Ze swojej strony nasze stowarzyszenia producentów są gotowe do dyskusji nad alternatywnymi sposobami informowania konsumentów takimi jak: kampanie informacyjne, dni otwartych drzwi na farmach, przetwórniach itp.

Dlatego, z powodów przytoczonych powyżej FACEnetwork domaga się aby informacje dotyczące warości odżywczej na etykietach były opcjonale dla farmerskich i rzemieślniczych serów oraz innych produktów mleczarskich niezależnie od sposobów sprzedaży i tego, czy są opakowane, czy nie.


Farmhouse and Artisan Cheese & Dairy Producers European Network (FACEnetwork)
42, rue de Châteaudun, 75314 Paris Cedex 09, France, e-mail: info@face-network.eu