Deutsch · English · Español · Français · Polski
Bulletin Board

No entries at present.

Please contact us if you want to place an ad here.

 

Europejski Poradnik Dobrych Praktyk Higienicznych w produkcji rzemieślniczych serów i produktów mlecznych

Został oficjalnie zatwierdzony i opublikowany!

Od samego początku powstania w 2010, FACEnetwork usiłuje wykazać zasadność praktyk stosowanych w mleczarniach farmerskich i rzemieślniczych pod kątem bezpieczeństwa żywności.

W rzeczywistości z doświadczeń tego sektora wynika, że w różnych krajach mali producenci serów i produktów mleczarskich mieli trudności z przekonaniem swoich instytucji krajowych, że ich produkty faktycznie spełniają wymagania rozporządzeń europejskich, pomimo zasady elastyczności zawartej w Europejskim “Pakiecie Higienicznym”. Elastyczność dotyczy zastosowania tych przepisów, z uwzględnieniem wielkości przedsiębiorstw oraz “tradycyjnego” charakteru uzyskiwanych produktów.

Działania FACEnetwork na tym polu uzyskały poparcie kilku członków Parlamentu Europejskiego oraz zgody Komisji Europejskiej na finansowanie przygotowania Poradnika Dobrych Praktyk Higienicznych (PDPH) dla farmerskich i rzemieślniczych producentów serów i produktów mleczarskich.

Prace nad PDPH rozpoczęły się w 2015 roku. Wymagały one zmobilizowania potencjału FACEnetwork prze okres 2 lat. Poradnik napisało 6 specjalistów przy bezpośrednim wsparciu 4 producentów. Ponadto, w pracach korekcyjnych uczestniczył dodatkowo zespół innych 11 techników oraz producentów mleczarskich Ukończony poradnik jest efektem zespołowej pracy 21 ekspertów z 15 krajów będących członkami FACEnetwork. Oprócz tego, o postępach prac nad poradnikiem informowano około 400 interesariuszy ze wszystkich krajów unijnych.

W grudniu 2016, poradnik został zatwierdzony przez Komisję Europejską oraz 28 Państw Członkowskich Unii Europejskiej. Obecnie jest to oficjalny dokument referencyjny dla farmerskich i rzemieślniczych producentów seróe i produktów mleczarskich oraz kompetentnych władz w każdym Państwie Członkowskim.

PDPHzostał opublikowany 17 stycznia 2017 na stronie Komisji Europejskiej (patrz załączony link). Obecnie dostępna jest tylko wersja angielska, która jest w trakcie tłumaczenia na na wszystkie 23 oficjalne języki Unii Europejskiej. Wszystkie wersje językowe będą dostępne jesienią 2017.


Farmhouse and Artisan Cheese & Dairy Producers European Network (FACEnetwork)
42, rue de Châteaudun, 75314 Paris Cedex 09, France, e-mail: info@face-network.eu