Deutsch · English · Español · Français · Italiano · Lietuvių · Nederlands · Polski · Suomi · Svenska
Bulletin Board

No entries at present.

Please contact us if you want to place an ad here.

Clapperboard
2016 FACEnetwork
Video Contest
 

Dlaczego wymogi dotyczące oznakowania żywności nie są przystosowane do farmerskich i rzemieślniczych serów i innych produktów mleczarskich?

Prosimy o przeczytanie i udzielenie nam wsparcia!

Unia Europejska wprowadziła niedawno obowiązkowe umieszczanie informacji dotyczących wartości odżywczych na żywności opakowanej, za wyjątkiem żywności dostarczanej bezpośrednio przez producenta w małych ilościach do konsumenta końcowego lub do lokalnych handlowców zaopatrujących bezpośrednio końcowego konsumenta.

Chociaż farmerskie i rzemieślnicze sery oraz inne produkty mleczarskie są często sprzedawane bezpośrednio na rynkach lub na farmach, bez uprzedniego opakowania, są też czasami sprzedawane w super i hipermarketach i w dłuższych, nie tylko lokalnych łańcuchach dostaw, lecz poprzez dojrzewalnie, hurtowników lub inne kanały dystrybucji. W tych przypadkach w/w produkty podlegają przepisom tego rozporządzenia i muszą zawierać informacje dotyczące wartości energetycznej, zawartości tłuszczów, w tym nasyconych, węglowodanów, cukrów, białek soli itp.

Te wymogi zawarte w rozporządzeniu są bardzo trudne do spełnienia przez farmerskie i rzemieślnicze sery i inne produkty, ponieważ nie są one normalizowane. Są produkowane ręcznie, tradycyjnymi metodami, często z mleka surowego i przeważnie bez żadnych dodatków poza mlekiem, podpuszczką i kulturami bakterii mlekowych. Ponadto, skład mleka podlega wahaniom w ciągu roku. Pora roku, stadium laktacji oraz rasa i dieta zwierząt wpływa na zawartość tłuszczu, białka i innych składników. Zmiany takie są tym większe, jeżeli mleko pochodzi z pojedynczego stada.

W wyniku tego, zawartość składników odżywczych w produktach również się zmienia. Aby być w stanie dostarczyć wiarygodnych informacji żywieniowych, producenci musieliby wielokrotnie w ciągu roku badać swoje produkty i nieustannie drukować nowe etykiety. Większość z nich nie byłaby w stanie udźwignąć takich kosztów.

Cechą szczególną produktów farmerskich i rzemieślniczych nie jest sposób ich sprzedaży ale sposób produkcji. Jako producenci wiemy z doświadczenia, że klienci to rozumieją i nie kupują produktów farmerskich i rzemieślniczych ze względu na zawartość składników odżywczych, ale z chęci nabycia unikatowej i wartościowej żywności naturalnej.

Wierzymy, że konsumenci z chęcią czytają informacje dotyczące wartości odżywczych na produktach produkowanych przemysłowo, ale nie mają identycznych wymagań w stosunku do żywności farmerskiej i rzemieślniczej, przetworzonej w niewielkim stopniu.

Oczywiście, zgadzamy się, że konsument powinien być właściwie poinformowany, aby mógł podjąć odpowiednie decyzje zakupowe, ale w przypadku naszych produktów obowiązkowe zamieszczanie wartości odżywczych nie jest rozwiązaniem z powodu trudności z dostarczeniem dokładnej informacji. Ze swojej strony nasze stowarzyszenia producentów są gotowe do dyskusji nad alternatywnymi sposobami informowania konsumentów takimi jak: kampanie informacyjne, dni otwartych drzwi na farmach, przetwórniach itp.

Dlatego, z powodów przytoczonych powyżej FACEnetwork domaga się aby informacje dotyczące warości odżywczej na etykietach były opcjonale dla farmerskich i rzemieślniczych serów oraz innych produktów mleczarskich niezależnie od sposobów sprzedaży i tego, czy są opakowane, czy nie.


Farmhouse and Artisan Cheese & Dairy Producers European Network (FACEnetwork)
42, rue de Châteaudun, 75314 Paris Cedex 09, France, e-mail: info@face-network.eu