Deutsch · English · Español · Français · Italiano · Lietuvių · Nederlands · Polski · Suomi · Svenska
Bulletin Board

No entries at present.

Please contact us if you want to place an ad here.

 

Näringsvärdesdeklarationen är inte anpassad till gårds- och hantverksmejerister och deras produkter!

FACE Network Petition

EU har nyligen infört obligatorisk “näringsvärdesdeklaration” på färdigförpackade livsmedel, utom mat som levereras direkt av tillverkaren till slutkonsumenten i små mängder, eller till lokala detaljhandelsföretag som levererar direkt till slutkonsumenten .

Även om gårds- och hantverksmejeristers produkter ofta säljs direkt till slutkonsument, på marknader och direkt i gårdsbutiker, så säljs de också ibland förpackade till olika återförsäljare, såväl lokalt som till grossister, butiker, s.k. affinörer, och till andra återförsäljare. I de senare fallen berörs de av den här lagen som innebär att de måste märkas med energivärde, fetthalt, mättat fett, kolhydrater varav sockerarter, protein och salt.

Den här förordningen är mycket svår att tillämpa för gårds- och hantverksmejerister som producerar ost och andra mejeriprodukter på ett hantverksmässigt sätt, främst på grund av att inget standardiseras: produkterna är handgjorda med traditionella metoder, ofta med obehandlad mjölk och ofta utan några tillägg förutom mjölk, löpe och mjölksyrebakterier. Råvaran, mjölken, har normala variationer av fett, protein och andra beståndsdelar under året. Säsong, laktationsstadie och utfodringen påverkar mjölkens innehåll av fett, protein och andra beståndsdelar. Detta blir också mer påtagligt om man använder mjölk från en gård, eller en besättning. Resultatet av detta blir att näringsvärdet i slutprodukterna, ost och andra mejeriprodukter, ständigt varierar. För att kunna ge meningsfull näringsvärdesinformation skulle tillverkarna bli tvungna att kontrollera näringsinnehållet i sina produkter vid flera tillfällen under året, och ha ett lager av flera olika förtryckta etiketter. Små företag som dessa skulle inte klara av den kostnad det innebär.

Främsta kännetecknet för hur gårds- och hantverksproducerade mejeriprodukter är inte hur de säljs utan hur de produceras. Vår erfarenhet som producenter är att våra konsumenter ser och förstår detta: de köper inte våra produkter med tanke på deras näringsvärde, utan främst med avsikt at köpa en smakrik, unik och för dem på andra sätt värdefull produkt. Vi tror att de flesta konsumenter är angelägna om att få veta näringsinformation när det gäller bearbetade livsmedelsprodukter som processas i flera steg, men de har inte samma behov av detta när det gäller gårds- och hantverksmässigt producerade mejeriprodukter, där produktionen är mycket enkel och transparent.

Naturligtvis anser vi också att konsumenterna måste få korrekt information för att kunna fatta sina beslut, men när det gäller våra produkter, är obligatorisk näringsvärdesdeklaration inte den rätta lösningen, på grund av svårigheterna att tillhandahålla korrekt information. Vi skulle hellre, via våra många producentföreningar, vilja diskutera alternativa sätt att presentera denna information till konsumenten, såsom informationskampanjer , öppna gårdar och öppna mejerier.

Av ovan nämnda skäl begär FACE-network att näringsvärdesdeklarationen av våra varor skall vara frivillig i stället för obligatorisk, oavsett försäljningsmetod och om de är förpackade eller inte.


Farmhouse and Artisan Cheese & Dairy Producers European Network (FACEnetwork)
42, rue de Châteaudun, 75314 Paris Cedex 09, France, e-mail: info@face-network.eu